Forsiden
Home
Siste nytt
News
Hundene
Our dogs
Om oss
About us
Kull
Litters
Planer
Plans
Fotoalbum
Photos
Filmsnutter
Films
Linker
Links
Til minne
Late dogs
Kontakt
Contact
Gjestebok
Guestbook

Emil`s MH
Emil`s mental description June 14th 2009

1. Kontakt: hilsing, samarbeid, håndtering

Formål:
Beskrive hundens evne til å ta kontakt med- og besvare kontakt fra fremmede mennesker.

Emil fikk følgende bedømming:
- Hilsing: Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert.
- Samarbeid: Følger med villig. Engasjerer seg.
- Håndtering: Aksepterer, nøytral.

Min kommentar:
Emil er sjeldent interessert i å hilse på mennesker mer enn èn gang. Har han først hilset, så opplever han nok å ha tilstrekkelig informasjon om vedkommende til at han mener det er nødvendig med flere hilserunder. Hans første hilserunde ble i denne sammenheng utført før vi begynte testen, hvor han da som ellers viste med voldsom innlevelse at han er glad i alle, og tror alle er der for han. Tvers gjennom en dårlig vakthund med andre ord!

2. Lek: lekelyst, griping, dra kamp

Formål:
Beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med en gjenstand.

Emil fikk følgende bedømming:
- Lekelyst: Leker veldig aktivt - starter veldig raskt.
- Griping: Griper direkte. Hugger i gjenstanden.
- Dra kamp: Biter - drar i mot - slipper - tar nytt tak.

Min kommentar:
Ingen store overraskelser her. Emil er særdeles lekfull, og da spesielt i samspill med mennesker - kjente som ukjente. Gjenstandsinteressen er stor, og han nøler ikke med å gripe det han får presentert.

3. Jakt: forfølgelse, griping

Formål:
Beskrive hundens lyst til å forfølge en liten gjenstand (hare) og gripe det.

Emil fikk følgende bedømming:
- Forfølgelse: Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.
- Griping: Griper direkte. Slipper.

Min kommentar:
Det er mye jakt i Emil, både på godt og vondt, men denne motivasjonen gjør han svært lett å trene. Han har ikke for stor byttesbevissthet, og anser seg gjerne ferdig med jakten når han har tatt igjen byttet.

4. Aktivitet

Formål:
Beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der forventet aktivitet uteblir.

Emil fikk følgende bedømming:
- Aktivitet: Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.

Min kommentar:
Inne er Emil en avslappet gutt, men ute i skogen når matmor stiller seg opp som om det skulle skje noe, og dèt like ved en skytebane med full aktivitet - ja, da er det best å være oppmerksom!

5. Avstandslek: interesse, truer/aggresjon, nysgjerrighet, lekelyst, samarbeid

Formål:
Beskrive hundens evne til aktivitet og samarbeid med fremmed person på avstand fra føreren.

Emil fikk følgende bedømming:
- Interesse: Interessert. Følger figurant uten avbrudd.
- Truer/aggresjon: Ingen bjeff eller knurring.
- Nysgjerrighet: Går fram direkte til figurant uten hjelp.
- Lekelyst: Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke.

Min kommentar:
I denne situasjonen har nok Emil store forventinger til figuranten (er hun kanskje i besittelse av en dummy?), og er rimelig sikker på at hun skal finne på noe gøy, selv om hun oppfører seg merkelig - noe som viser seg å være helt riktig. Å leke vilt og intenst med ukjente mennesker er like gøy som å leke med kjente og kjære. Og samarbeid? Ja, man kan jo godt apportere og levere gjenstander til alle og enhver!

6. Overraskelse: redsel, truer/aggresjon, nysgjerrighet, gjenstående redsel, gjenstående interesse

Formål:
Beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med visuell overraskelse.

Emil fikk følgende bedømming:
- Interesse: Interessert. Følger figurant uten avbrudd.
- Redsel: Flykter mer enn 5 meter.
- Trussel/aggresjon: Viser ingen trusseladferd.
- Nysgjerrighet: Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av.
- Gjenstående redsel: Liten bue/ liten tempoforandring/ser bort ved noen av passeringene.
- Gjenstående interesse: Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger.

Min kommentar:
Det er best å løpe lengst mulig unna ting som dukker opp fra intet! Jeg oppfatter at Emil er på vei til å løse dette selv, men han mister raskt interessen når han finner ut av situasjoner som måtte oppstå, og det later til at han ikke har det helt store behovet for å sjekke ut ting nærmere. Å lukte rundt etter andre hunders etterlatenskaper er av mye større interesse...
Jeg klarer heller ikke å se at han har gjenstående redsel eller er nevneverdig nysgjerrig på kjeledressen i etterkant. Hunden har lav haleføring, endrer ikke tempo, og ut i fra terrenget er vi nødt til å gå rundt stokken kjeledressen er festet i - noe dommeren mente kunne mistenkes for å være enn unnamanøver. Da jeg fulgte dommeren da hun selv gikk kurs i dette uka etter, fikk gruppen tilbakemelding fra kursleder om at man ta hensyn til om terrenget spiller inn på hundens opptreden, for man kunne klart se at hundene var rolige, trygge og hadde delvis bare god kontakt med sin fører, noe jeg mener å kjenne igjen fra vår egen test.
Døm selv, men kroppspråk forteller kanskje mer enn hvorvidt føreren setter sin fot til høyre eller venstre for en hindring.

7. Lydfølsomhet: redsel, nysgjerrighet, vedvarende redsel, vedvarende interesse

Formål:
Beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende lyd.

Emil fikk følgende bedømming:
- Redsel: Flykter mer enn 5 meter.
- Nysgjerrighet: Går fram til skrammelet uten hjelp.
- Vedvarende redsel: Ingen tempoforandring eller unnamanøver.
- Vedvarende interesse: Stanser/lukter ser på lydkilden minst to ganger.

Min kommentar:
Igjen: løpe laaangt unna! Også fester Emil nesen på en interresant flekk i skogen, og glemmer helt det som skremte han..! Om han stanser/lukter på lydkilden tror jeg man skal ta med en klype salt. Jeg vet at det var busken rett ved skrammelet han ville snuse på og markere :) Men interessert i området - javisst.

8. Spøkelser: trussel/aggresjon, kontroll, redsel, nysgjerrighet, kontakt

Formål:
Beskrive hundens eventuelle redsel for og lyst til trussel eller aggresjon mot gjenstander som nærmer seg langsomt.

Emil fikk følgende bedømming:
- Trussel/aggresjon: Viser ingen trusseladferd.
- Kontroll: Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
- Redsel: Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet.
- Nysgjerrighet: Går fram når fører har tatt av figurantene drakta.
- Kontakt: Aksepterer kontakt - helt uengasjert, men drar seg ikke unna.

Min kommentar:
Noe så truende som disse figurene tror jeg aldri Emil har opplevd før, og han trodde nok jeg hadde mistet all vett og forstand som valgte å bare stå der mens trusselen kom nærmere og nærmere. Plastbøttene de hadde på hodet var nok det skumleste med det hele - med eller uten øyne. En liten reddhare, men aggressiv?
Nei, det er han i allefall ikke.

9. Lek 2: lekelyst, griping, skudd

Formål:
Å undersøke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomførelsen av prøven.

Emil fikk følgende bedømming:
- Lekelyst: Leker veldig aktivt - starter veldig raskt
- Griping: Griper direkte. Hugger i gjenstanden.
- Skudd: Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Min kommentar:
Emil har flere ganger i sitt liv vist en enormt stor evne til å avreagere veldig hurtig: han reagerer mye, men avreaksjonen står i harmoni til reaksjonen, og skjer også svært raskt. Opplevelsene i testen la ingen demper på Emils lekelyst eller fokus.
Når det gjelder skuddet, trodde jeg han skulle være en 2`er
(basert på at han er jakttrent), hvor han da ville ha visst stor oppmerksomhet mot skytteren i skogen, men fokus var i denne settingen på leken vår.
Det var vel den ene overraskelsen gjennom testen for mitt vedkommende, og det betyr vel igjen at jeg kjenner min hund ganske godt - vil jeg håpe!© Stene