Besøk av Inlicio-valpene august 2010/The Inlicio-puppies visiting August 2010

28. august fikk vi besøk av syv små nøster som var ute på miljøtrening.
Bildene snakker for seg selv...!

August 28th we had seven little furballs visiting us in the woods and the marshes.
The pictures speak for themselves.

"Endelig! Besøk av noen på samme mentale alder som meg!"
"Finally! A visit from someone in the same mental age as myself!"
© Stene