Jobb & lek januar/Work & play January 2010

Emil trener til neseprøven i kl III
Emil in practice for obedience III
Riktig pinne (med kryss på) av ti mulige! Snuten virker faktisk!
Going for the correct stick (marked with a cross) out of ten! The nose actually works!
Best å skynde seg tilbake - hun så utrolig glad når hun får pinnen sin denne moderen
Better hurry home - she gets so hysterically happy when I bring back her special stick
En gang til: Kan det være denne...?
Once more: Could this be the one...?
Jeg tror sannelig.... JA! Det er DEN!
I believe... YES! It`s the ONE!
Er det ikke denne da? (Jo, det er det..!)
Isn`t this the right one? (Yes, it is..!)
Snøprinsessa vår
Our snowprincess
Lynx
Lynx
Full fart forover!
Full speed ahead!
Lavinehunden i Emil tar jobben seriøst..!
The recuedog in Emil sure puts a lot of effort in his work..!
Ja, du får nå bare grave du, så kan jeg stå her og se på
Yeah, just go ahead and dig, and I can just stand here watching you
En god årgang kvist under prøvesmaking
A nice vintage stick to taste
Lynx & Emil
Fjerning av snøklumper er en nødvendighet
Removing lumps of snow is necessary
© Stene