Pinsearrangementet mai 2010/The Retrieverspecialty 2010

22.-24. mai gikk jubileumsutstillingen av stabelen på Bogstad gård med utstilling og WT på programmet.

May 22-24th we attended the Retrieverspecialty at Bogstad with show and WT on the menu.

Dommer Mr. Sam Houston McDonald står og pludrer med Emil
Judge Mr. Sam Houston McDonald is having a closer look at Emil
Utstilling er toppidrett altså..!
Entering the showring is anything but relaxing..!
Fornøyde damer! Anne-Lise og Shanty & Elisabeth og Emil
Satisfied ladies! Anne-Lise and Shanty & Elisabeth and Emil
Mikkel, Shanty, Emil og Iggi-Pop (har vel et kallenavn han også...)
Mikkel, Shanty, Emil and Iggi-Pop (unfortunately I don`t know his nickname...)
Emils sønn Leon (Mariendals Red Nose Turbo Zazu), som er Sida opp av dage!
Emil`s son Leon (Mariendals Red Nose Turbo Zazu), who looks like a clone of his mother Sida!
Leon (Mariendals Red Nose Turbo Zazu) 8 måneder begynner å se ut som en ung herremann
Leon (Mariendals Red Nose Turbo Zazu) 8 months starting to look like a young man
Leon
Lynx og Leon fant tydelig tonen denne gangen også :)
Lynx and Leon hit it off just like last time :)
Lek...
Play....
Jakt...
Hunt...
...og grimaser!
...and making faces!
Emil, Leon & Lynx (som synes og mene at det er nok posering nå..!)
Emil, Leon & Lynx (who seem to think there has been enough posing now..!)
BIR og BIM lørdag: Johanna & Jing, Ronny & Mikkel
BOB and BOS Saturday: Johanna & Jing, Ronny & Mikkel
Malin med Tollarbo`s Milton Lira Banjo som ble Nordisk utstillingschampion på søndag!
Malin with Tollarbo`s Milton Lira Banjo who became Nordic showchampion on Sunday!
Jing
© Stene