Jakt og jakttrening januar/Hunting and huntingpractice January 2010

Vi må jo ha ved!
We need some wood for the fire, right?
Skott i jaktmodus
Skott in huntingmode
Emil
Lynx
Lynx
Et andehode drapert over øynene er vel ganske normalt? Ikke?
A duckhead gently placed over the eyes is quite normal, isn`t it?
Lynx
Lynx
© Stene