Februar 2012/February 2012

Lek og moro i snøen!

Play and fun in the snow!

© Stene