La det snø, la det snø...!/Let it snow, let it snow...!
Småkalt på kjakan, Emil?
Chilly chins, Emil?
Den fantastiske gaven fra Lisbeth: frimerker med Emil påtrykt!
OM jeg skal sende post på gammelmåten!?
The fantastic gift from Lisbeth: stamps with Emil pressed on them!
I`ll now go back to sending letters the old fashion way - by post!
Savnet etter noe å apportere ser ut til å være stort
Someone missing something to retrieve perhaps?
Mauser i stram "giv akt"!
Mauser in his tight posure!
Endelig - et bilde hvor Mauser ikke henger i Emils øre!
Finally - a picture where Mauser isn`t hanging by Emil`s ear!
Dagens fremkomstmiddel: truger
The conveyance of the day: snow-shoes
© Stene