Kurshelg med NODAT (Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi)/First trainingweekend in animal assisted therapy

15.-16. januar og fÝrste kurssamling for utdanning i dyreassistert terapi! 5 ekvipasjer til kursstart av i alt 20 sÝkere representert ved 5 ulike raser!

January 15th-16th and first trainingweekend in Animal Assisted Therapy! The five top dogs from 20 :)

Marit & Nita, Bente & Gina, Anniken & Diva, Elisabeth & Emil, Monica & GŁnther
Diva & Anniken
Gina & Bente
GŁnther
The instructor, Jenny Linder`s, already approved therapy-dog - Grimm
Focus, girls - focus!
© Stene