Tollerlagkampen 2008
Decoy
Decoy i farta!
Decoy runs home!
Geir & Ricci
Geir & Ricci
Mamma Mia
Laget "Mamma Mia!"
The team "Mamma Mia"
Mariann & Zorika
Mariann & Zorika i tollingmomentet
Mariann & Zorika practicing tolling
Mariann & Zorika
Både hund og eier koser seg ser det ut til!
Both dog and owner seem to be enjoying this task!
Anne-Lise & Shanty
Anne-Lise & Shanty i dyp konsentrasjon...
Anne-Lise & Shanty in deep concentration...
Anne-Lise & Shanty
Shanty er definitivt klar for vannapporteringen
Shanty is certainly ready for the watermarking
Kate & Vilja fra "De rø`e jævlane!"
Kate & Vilja from "The red devils!"
Cecilie & Tjorven
Cecilie & Tjorven klar for markering
Cecilie & Tjorven ready for the marking
Tjorven
Tjorven
Anne & Gumman
Flinkisene Anne & Gumman
The always very impressive team - Anne & Gumman
Anne & Gumman
Anne & Gumman
Trøndertrollene
Ivrige publikumere: tre av de fire "Trøndertrollene"
Some of the audience: three of the four "Trøndertrolls"
Siri & Inea
Siri & Inea av "Talice & The Sunlits"
Siri & Inea of "Talice & The Sunlits"
Lisbeth & Maya fra samme lag
Lisbeth & Maya of the same team

Østlandstollere på sine respektive stolsekker
Members of the "Østlandstollers" taking a break

Kjerstin & Zairah
Kjerstin & Zairah
Kjerstin & Zairah
Venter på neste dommerkommando...
Waiting for the next command...
Kjerstin & Zairah
Herover!
This way!
Kjerstin & Zairah
Ah.... Nesten i hånd!
Ah.... Almost in hand!
Nina & Chanel
Nina & Chanel
Inger-Helene & Tika
Inger-Helene & Tika gjør seg klare
Inger-Helene & Tika getting ready
Linn & Ronja lister seg bort til skjulestedet (Astrid, hva holder du på med da..?)
Linn & Ronja sneaking over to the hiding-place (Astrid, what are you doing..?)
Linn & Ronja
Linn & Ronja
Linn & Ronja
Fine avleveringen..!
Nice delivery..!
Hehe... Dette ordet ble da ikke hyppig brukt i lagkampen såvidt jeg kunne høre!
This is a word of swearing which I luckily didn`t hear many times during the trial!
Pentas bedårende bror hadde også møtt opp
Penta`s sweet brother was also accompanying
Krutt
Astrids lille hjerteknuser, Krutt
Astrid`s little heartbreaker, "Krutt"
Penta
Tones søtnos Penta var også med
Tone`s sweetie Penta was also joining
Remus
Remus slapper av i lyngen før dirigeringen
Remus relaxes in the heather before the blind work
Siri & Inea
"Talice & The Sunlits" på feltet
"Talice & The Sunlits" in the free search
Publikum følger spent og ytterst engasjert med på feltet!
The audience are eagerly and severely engrossed watching the free search!
"Snipp, snaps, ute!"
"Mamma Mia!"
Ronja
Zorika
Zorika løser oppgaven i blinde!
Zorika solves the task blindfolded!
Emil
Fant den! Jøss, Henrik. Du skremte meg der du sitter bak treet...!
Found it! Gosh, Henrik! You really scared me sitting behind the tree...! Foto: H. Jensen
Emil
Best å skynde seg tilbake - da blir belønning størst!
Better hurry back - the reward is even bigger if I return at once! Foto: H. Jensen
Trøndertrollene
Og vinnerne er "TRØNDERTROLLENE"!
F.v: Johanna & Remus, Marit & Troja, Elisabeth & Emil og Tone & Bounty

And the winners are "THE TRØNDERTROLLS"!
Johanna & Remus, Marit & Troja, Elisabeth & Emil and Tone & Bounty Foto: H. Jensen
Gullanden
Og Gullanda er igjen tilbake i Trøndelag!
And the Goldduck is once again back in Trøndelag!
Stene © 2008