Tysklandstur desember 2009
Trip to Germany December 2009

Ginny & Ella
Ella har utrolig god fart både ut og inn
Ella works on full speed both out and back
Hvem blir den heldige? Ginny i front eller Ella i bakgrunnen?
Who is the lucky one? Ginny in front or Ella in the back?
Ginny & Ella
Ella
Ginny
Ella
Ginny
© Stene