Juni/juli, June/July 2008
Emil
Emil under vilttrening
Emil gamepracticing
SR & Skott
Samstemte gutter
The boys with great teamwork
Skott
Stolt kar
Proud lad
Emil
"Stengt inne for å døøøø!"
"Locked in for life!"
Emil & Mauser
"Du klarer ikke å ta meg igjen- enda!"
"You can`t catch me - yet!"
Emil
Emil
Skott
Skott
Emil
Noen som er i tvil om hvem som er løpsmaskinen i familien?
Someone in doubt of who is the sprinter of the family?
Emil
Emil etter en ettermiddag med bading i svartmyr...
Emil post taking a bath in the black marshes...
SR, Mauser & Skott
Pit-stop
Emil
Emil får en liten påskjønnelse fordi han var så flink i Stockholm
Emil gets a little present because he did so well in Stockholm
Nøtteliten
Besøk av Nøtteliten ved terassen
A squirrel payed us a visit by the terrace
Nøtteliten
Søtnos!
Cutie!
Stene © 2008