Haslemoen, May 2008
No pictures are to be duplicated without permission!
Emil & Elisabeth
Vi venter på å starte i tollingjaktprøven
We are waiting for the tollingtest

Foto: G. Kojedal
Emil
Emil kjemper seg opp fra vannet etter markeringen
Emil is fighting his way up from the water after the marking

Foto: A.L. Holthe
Emil
Best å kaste litt ekstra på halen for underholdningens del
I better wag my tail a bit extra to make the audience happy

Foto: A.L. Holthe
Emil
Emil på vei inn med dummyen på dirigeringen
Emil on his way back with the dummy
Emil
Finner ikke dummyen, jeg... Er det ok at jeg tar med denne pinnen i stedet tro?
I can`t find any dummy... Would it be ok to retrieve this stick instead?

Foto: G. Kojedal
Emil
Inn med dummy funnet på vannsøket
On his way back with a dummy from the watersearch

Foto: A.L. Holthe
Ki-Mi
Lauvstuas Miss Ki-Mi in action
Cicilie får dommen
Cicilie får dommen
Cicilie gets her judgement
Mister
Mister leter etter dummyen..!
Mister is looking for the dummy..!
Micke
Micke i sving med Zarina
Micke and Zarina
Zarina på vei inn med dummy
Zarina on her way with the dummy
Kate
Vilja toller
Vilja is tolling
Siri & Inea
Inea avleverer enkeltmarkeringen til Siri
Inea is retrieving the dummy for Siri
Nina & Chanel
Nina og Chanel toller
Nina and Chanel is tolling
Nina & Chanel
Nina guider Chanel til dummyen
Nina is guiding Chanel to the dummy
Chanel
Chanel vurderer sterkt om hun skal iføre seg badedrakten...
Chanel is wondering if she should jump the bathingsuit...
Nina og Chanel
Dummyen er i den retningen!
The dummy is that way!
Jentene
Jentene koser seg på tur
The girls are enjoying a walk
Turgåing
Avslapning i skogen
Relaxing walk in the forrest
Tollerne
Premieutdeling
Dommer Mika Leppinen og Anne-Lise under premieutdelingen for tollingprøven
Judge Mika Leppinen and Anne-Lise during the awardgiving for the tollingtest
Elisabeth
Elisabeth mottar Emils premier
Elisabeth receives Emils prizes
Tollingpremiering
F.v: nr. 3 Tone & Bounty, nr. 1 Kjerstin & Zairah, nr. 2 Cicilie & Mister. CONGRATS!!!
Sosialisering
Grilling og sosialt samvær lørdag kveld
BBQ and fun Saturday evening
Grilling
Micke & Nina
Nina og Micke i gjensidig gratulasjon
Nina and Micke giving mutual congratulations
 Geir og Ricci
Geir i ringen med Ricci
Geir in the showring with Ricci
Tone & Bounty
Tone og Bounty i ringen
Tone and Bounty in the showring
Inger-Helene og Tika
Inger-Helene & Tika
Elisabeth & Emil
Elisabeth & Emil koser seg i ringen
Elisabeth & Emil enjoys beeing in the ring
Emil
Foto: A.L. Holthe
Tone & Elisabeth
Ole Brum prisen: Tone & Bounty nr. 1, Elisabeth & Emil nr. 2!
Winnie the Pooh prize: Tone & Bounty 1st, Elisabeth & Emil 2nd!

Foto: A.L. Holthe
Elisabeth & Kate
...og Vilja & Kate nr. 3
...and Vilja & Kate 3rd

Foto: A.L. Holthe
Geir & Ricci
Passivitetstrening
Steadytraining
Bounty
Bounty med kråke
Bounty retrieving a crow
Bounty & Emil
Bounty & Emil
Nok en toller
Nok en toller på WT mandag (kan det være Shaggys Pride?)
Another Toller in WT Monday
Mister
Mister under WT
Mister during WT
Chanel
Chanel og Nina under fremadsending
Chanel og Nina during WT
Ole Brumr
Trøndertollerne Elisabeth & Emil, Tone & Bounty var fornøyde med innsatsen!
The Trøndertollers Elisabeth & Emil, Tone & Bounty were very pleased with their performance!
Stene © 2008