Bruksdebut 9. mai/Working-debut May 9th 2009
Ser da ut til å starte bra det her?
Looks to be an ok start or what?
Og vi er i gang... Lineføring 9 p
And we`re on...
Stopp under "foran i line" 9 p
Dommeren noterer og jeg er stadig fornøyd
The judge makes notes and I`m still satisfied
Emil venter på innkalling 10 p
Emil waits for the "go"
Apportering 9 p
Retrieving
Fritt hopp over hinder med sitt
10 p!
10 points!
Min solide klippe, Stein Roar, og Mauser
My solid rock, Stein Roar, and Mauser
Fellesdekk
Ny 10 poenger
Another 10 p
Glad hund og lykkelig fører
Happy dog and very satisfied leader
Klø mer, klø MER!
Scratch, scratch!
Dagens klasse D spor
Today`s class D tracking
© Stene