11. mars/March
På vei opp
Følget på tur opp på fjellet
The group on their way up to the mountain
Emil
Er ikke jeg kul i sesongens nyeste dekken, så vet ikke jeg
Am I cool or what?
Line & Fenris
Fenris får påvirkning av Ole
Fenris gets to see Ole running towards the snowcave
Line & Fenris
Kontakten mellom Line og Fenris er upåklagelig, og taktikk legges opp
The contact between Line and Fenris is outstanding, and together they agree on a plan
Line & Fenris
Ingenting å si på figurantdrifta her...!
Top speed ahead...!
Emil & Elisabeth
Emil i søk med Elisabeth på slep
Emil in search while Elisabeth is struggling to keep up
Emil
Emil markerer funn ved å grave opp hula
Emil has found someone
Jorg & Nordic
Jorg og Nordic gjør seg klar
Jorg and Nordic is getting ready
Nordic
Ingen problemer her ser det ut til!
No problems spotted here!
Emil hviler på reinsskinn
Det er herlig å jobbe, men sannelig er det ikke så værst
med en strekkas på et reinsskinn heller...
Surely, it`s great to work but it is not all that bad relaxing on a reindeerhide eather...
Instruktør Martin Bøe
Instruktør Martin Bøe gjør seg klar for ukjent oppgave for Elisabeth og Emil
Instructor Martin Bøe getting ready to give Elisabeth and Emil an unknown task
Ukjent oppgave
Vi stiller oss opp hos "skadestedsleder" for å bli gitt dagens oppgave
We are lining up to receive todays assignment
Emil
Emil er som vanlig lat og treg i søket ;)
Emil is lazy and slow as always ;)
Emil apporterer reinsskinn
Men hva er det vi har her? Liggeunderlaget fra ei tom hule?
Ja, ja... Har man en retriever så har man en retriever...!
But what did you find? A reindeerhide from an empty cave?
Oh, well... If you have got a Retriever, you have got a RETRIEVER...!
No harm done.
Elisabeth & Emil i søk
Elisabeth og Emil videre i søk...
Elisabeth and Emil is searching on...
Elisabeth & Emil
...og fant figuranten!
...and found the person!
Emil
Pause i sola
Time out while enjoying the sun
Emil
Nytt søk og Emil har fått noen i nesen...
New search, and Emil has got the scent of someone...
Emil
...og spurter mot målet
...and runs towards his goal
Ole & Luna
Ole og Luna i søk etter figurant
Ole and Luna in the search of the missing person
.
Luna
Luna i farta
Luna at high speed
Zorro
Zorro hviler på skutersleden
Zorro relaxing on the racerslade
Røde Kors
Etter så mye moro er det ikke tvil: neste sesong satser vi på B-prøve!
After having such a blast there is not a doubt in my mind:
the next season we will be aiming at B-trial!
Stene © 2008