Vilttrening 2009/Gamepractice 2009

Pent levert i hånd
Nicely delivered in hand
Den får du en go`bit for, uansett hva andre måtte mene :)
That you`ll get a treat for, no matter what others may say :)
Pen også, serru..!
Handsome as well..!
Passivitet er noe i allefall matmor synes er nødvendig...
Steadyness is at least a priority for Elisabeth...
Tjolahopp-tjolahei! Lett som en plett!
Another pheasant! No problems!
...nå vel. Godt man er utstyrt med GPS i slike tilfeller!
...well. It`s a good thing you can carry a GPS in these cases!
© Stene