Valpevisitt Sverige juli 2009 album 1/Puppyvisiting in Sweden July 2009 album 1

Emil tørker etter en svømmetur i et vann vi rastet ved
Emil drying up after a sim in a lake we stopped by
Tispe 3 er i gang med å smake på en kråkefugl
Bitch 3 is tasting a black bird
Den er stor og litt uhåndterlig...
It`s huge and a bit difficult to carry...
Men den er MIN..!
But it`s MINE..!
Men hvor skal man gjøre av den..? I blomsterbedet?
But where is it supposed to go..? In the flower-bed?
Tispe 4 tar et resolutt grep..!
Bitch 4 grabs it determined..!
Åh! Noen roper på meg!! ...og glemmer hva hun akkurat hadde i munnen :)
Oh! Someones calling for me..! ..and forgets all about the bird :)
En skjære smaker minst like godt!
A magpie tastes just as good!
Men er like vanskelig å få med seg i èn del.
But is just as difficult to move in one piece.
Kanskje hvis jeg griper den slik?
Maybe if I grab it like this?
DER løste det seg, og tispe 4 bærer stolt rundt på byttet sitt!
That was the solution, and bitch 4 is proudly showing off her prey!
Hannen er ustoppelig også i dette selskapet
The male is instopable in this task as well
Det er jo bare å gjøre det som forventes av en liten herremann!
You just have to do what`s expected from a little man!
En stolt gutt!
A proud boy!
Kan man kanskje klatre samtidig?
Is it possible to climb in the same session?
Jeg kan sitte her i evigheter!
I could just sit here forever!
...eller gå en tur med min nyervervede venn!
...or just go for a walk with my new friend!
Den skjønneste blomsten i blomsterbedet!
The most beautiful flower in the flower-bed!
© Stene