Familiehygge i Svenstavik 1.-2. august/Familyjoy Svenstavik August 1-2nd 2009

Det lille monsteret slapper av et sekund over et bein i gresset ved sommerhuset
The little monster relaxing with a chewingbone for a second in the gras outside the summerhouse
...og forsøker å snylte til seg Emils bein også, som helt sikkert smaker mye bedre!
...and tries to steal Emil`s boen as well, `cause it sure looks better than her`s!
...sniker seg sakte framover
...slowly moving ahead
...og kaster seg over byttet!
...and throws herself at the prey!
Tulla bare, papsen!
I`m just joking, daddy!
Hopp og lek!
Jump and play!
Hah! Her opprettholdes "den sterkestes rett" - for denne gang..!
Hah! "Survival of the fittest" - this time!
Den lille gaupa sniker seg inn på neste offer...
The little lynx sneaking up on her next victim...
Emil ligger pent dandert i gresset mens udyret plager en av brødrene
Emil enjoys a quite secong while the monster attacks one of his brothers
© Stene