Vilttrening august/Gamepractice August 2009

Hvilket grep..!
What a grip..!
Tilbake til matmor for stolt å vise fram byttet!
Back to mum to proudly show her the pray!
Leverpostei!
Liverpaste!
Ut på feltsøk!
Emil working on the free search
Dirigering
Blind one
Man har da tid til å smile til fotografen
Certainly you have the time to smile to the camera
Lynx har funnet fanget til tante Gøril
Lynx has found peace in Gøril`s lap
Noe overrasket?
Looking rather surprised?
Det blir mang en strekkas...
There`s a lot of sleep to be done...!
© Stene