Ut på tur!/Out running! September 2009

Hele gjengen på tur i Lundadalen
The whole gang hiking in Lundadalen
"Lille" Mauser har blitt stor gutt over natta
"Little" Mauser has grown big over night
"Kan vi stoppe her for en dukkert?"
"Could we stop here to take a swim?"
Dette var vel ikke en vel gjenomtenkt kamuflasje, Lynx?
This wasn`t a very good camouflage now was it, Lynx?
Søtnosa!
Qutiepie!
Staut pappa Emil!
Burly daddy Emil!
Lynx
Felles godbitsøk!
Joint treat-search!
Lynx 14 uker
Lynx 14 weeks
© Stene