Vilt- og skuddtrening 2. juli
Oppmuntring Jannike, Johanna og Wenche
oppmuntrer lille Alfred til å ta vilt.

...og trenger ikke overtales mye,
for vilt er nammis!
Alfred
Alfred Denne er min, jeg fant den først!
Emil venter, og venter, og venter...
Emil venter Emil venter Emil venter
Apportering av måke!
Emil med maake Emil med maake Emil med maake
Jannike og Rival Jannike og Rival gjør seg klare
for viltapportering.
Rival in action, og under posering!
Rival og Jannike Rival poserer Rival
Remus og Johanna!
Remus og Johanna Remus Remus med and

Hugo apporterer dummy i vill fart! Hugo
Anders og Johanna Anders og Johanna evaluerer øvelsen.
Allmuen samlet på terassen! Grillings
Stene © 2008