Forsiden
Home
Siste nytt
News
Hundene
Our dogs
Om oss
About us
Kull
Litters
Planer
Plans
Fotoalbum
Photos
Filmsnutter
Films
Linker
Links
Til minne
Late dogs
Kontakt
Contact
Gjestebok
Guestbook

Redrivals Kennel

Hvem er vi?


Elisabeth, Stein Roar og hundene holder til noen kilometer fra Lundamo sentrum. Her bor vi landlig til, med skogen som nærmeste nabo. Det er bare å spenne på seg ski eller fjellsko på trappen, og traske ut i endeløst terreng - enten på jakt, trening eller bare for å lufte hundene. Her ligger alt til rette for å dyrke våre interesser innen jakt, hund og friluftsliv.

Stein Roar jobber til daglig som forskalingssnekker. Han vokste opp med hund hjemme på gården, men kjøpte etter hvert sin egen hund, en schillerstøver ved navn Heiko for å bruke på småviltjakt. Stein Roar har sin hovedinteresse i praktisk jakt. På høsten går det hovedsakelig i storviltjakt med elghunden vår, Tori. Stein Roar har gått kurs i lydighet, blodspor og løshundjakt med elghund, og er for øvrig den med høyest kompetanse innen jakt her i huset.


Elisabeth er utdannet dyrepleier ved Norges Veterinærhøgskole i 2000. Deretter gikk hun videre med sykepleierutdanning, som hun ble ferdig med i 2004, og gikk videreutdanning i kreftsykepleie i 2010, som hun nå arbeider som ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Elisabeth tok jegerprøven i 1999, og jakter gjerne på småvilt på fritiden. Å sitte på post under storviltjakt oppleves enn så lenge som litt for kjedelig, så dette er en jaktform Stein Roar enda har enerett på :) Elisabeth har skrevet hovedoppgave om bruk av"dyreassistert terapi" i kreftomsorgen, sitter i Norsk Retrieverklubbs jakt- og sporkomite og Nidaros Brukshundsklubbs lydighetskomite, og har gått et utall hundekurs i jakt, lydighet, blodspor, bruks mm. Hun har fullført NKKs oppdretterskole.
Elisabeth sin interesse for dyr har alltid vært der, men det var ikke før i 1994 at hun fikk sin første hund - en pomeranian. Med han begynte kjennskapen til diverse hundeaktiviteter å utvikle seg.

Med ferdiggått utdannelse og nytt bosted, var det på tide å skaffe seg en hund til. Ønsket var en vennlig og allsidig hund, som også kunne være turkompis. Tilfeldighetene gjorde at tolleren fanget vår interesse, og en herlig liten krabat ved navn Emil, fra et kull på fire valper ved Søkkjelias Kennel, kom i hus. Fra den dagen ble tolleren fast innventar hos oss. Med Emil ble omtrent alt grunnlag for kompetanse om hund lagt. Emil fikk prøve seg på agility, lydighet, bruks, redningshundtrening, terapihundutdannelse, utstilling, blodspor, praktisk jakt og jaktprøver. En allsidig gutt, som tok alle utfordringer på strak arm, og som var utrolig lett å trene.


Emil er også pappa til tre flotte kull i henholdsvis Tyskland, Sverige og Danmark. Fra hans kull nummer to på Arbetsviljans Kennel valgte vi å beholde en valp. Valget falt på en tispe, etter som kullet besto av èn hannhund og syv tisper, og vi visste at en av de andre valpekjøperne gjerne ville ha hannhunden. Etter som Elisabeth har utviklet en større interesse for jakt gjennom de siste årene, var det naturlig at vårt nye familiemedlem, Lynx, hovedsakelig skulle trenes opp mot jakt og jaktprøver. En annen grunn til at vi valgte å begrense oss til jakt og viltspor med henne, var for å kunne gi alle hundene våre den tid de fortjener til trening og sosiale sysler. Ettersom Lynx utviklet seg slik vi hadde håpet både helsemessig og arbeidsmessig, tok vi beslutningen om å ha et kull på henne i 2012. Kullet synes vi ble såpass bra, at vi valgte å ta et nytt kull på henne i 2014.Avlsmål

Vi selger valper med bakgrunn i en genuin interesse for tolleren, og ikke av profitt. Vi legger vekt på å avle hunder ut i fra det vi mener er til det beste for rasens utvikling. For å hele tiden kunne kvalitetssikre og forbedre oppdrettet vårt, er det avgjørende at vi holder en åpen og god dialog med våre valpekjøpere! Velger du å kjøpe valp av oss, vil dette medføre at du også kjøper deg inn i et samarbeid med oss gjennom hele hundens liv. Kontakt oss når som helst om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til! Vi er alltid glade for å kunne være til hjelp.

Sunnhet og eksteriør
Vi avler kun på sunne, friske og rasetypiske individer. Eksteriørt ønsker vi hunder som ikke er ekstreme i hverken den ene eller andre retningen. Med det mener vi eksempelvis god benstamme, passe med pels og helsemessig sunne vinkler. Foreldredyrene er fri for HD/AA, er genetisk testet fri (A eller B) for øyesykdommen PRA og for øvrig øyelyst fri for generelle øyesykdommer. Vi følger Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett, men velger å legge lista noe høyere enn Retrieverklubbens avlspolicy. Vi bruker mye tid og ressurser på å finne det vi mener er en over middels god kombinasjon av avlsdyr. Vi er selv aktive mennesker, og ønsker derav hunder som harmonerer med en aktiv livsstil. Vi har derfor stort fokus på å legge forholdene til rette for avkom med en sunn og korrekt bygd kropp med god motorikk, velegnet for aktivitet og fysiske utfordringer som retrieveren måtte stilles overfor. Vi tilstreber at hundene også skal ha stor, men håndterbar, arbeidskapasitet. Med dette mener vi at hunden skal ha stor arbeidsevne og arbeidslyst, men samtidig inneha gode samarbeidsegenskaper, og tolerere det å ikke skulle jobbe til enhver tid - noe som kan være en utfordring for en ivrig toller. Vi legger grunnlaget for dette under valg av foreldredyr, samt fornuftig stresspåslag i valpeperioden. For mye stress vil kunne gi for høy produksjon av kortikosteroider i binyrebarken, og dermed et høyere grunnleggende stressnivå også i voksen alder. Med bakgrunn i dette, selger vi ikke valper som rene familiehunder.

Mental helse
Vi anser det som vår plikt som oppdrettere å sitte inne med bred kunnskap om rasens genetikk, helse og mentalitet. Det er en forutsetning at alle avlsdyr er av sunn mental helse. Vi mener at vennlig og stødig mentalitet er grunnleggende for alt godt samarbeid, og at hunden skal fungere godt i sosiale sammenhenger og som et sentralt familiemedlem. Vi ønsker at retrieveren skal være en vennlig hund som er enkel å ha med å gjøre, og som uten problem kan arbeide sammen med andre hunder på jaktmarkene. Vi velger derfor kun å avle på hunder med stor hundetoleranse. Våre avlsdyr har kjent mentalstatus med godkjent reaksjon på skudd.Valper

Vi selger fortrinnsvis valp til deg som ønsker å gi hunden et aktivt liv. Med dette mener vi regelmessig fysisk mosjon og mental stimuli, slik som trening innenfor jakt, spor, lydighet, agility ++. Vi vil også gjerne at du konkurrerer med hunden. Hvordan hunden gjør det i konkurranse, samt takler det presset en slik setting er, gir oss som oppdrettere en pekepinn på om vi er på riktig vei i vårt avlsarbeid. Du trenger ikke å ha mange års erfaring med hund fra tidligere, men du må være engasjert og ønske å lære. Vi er behjelpelige med å sette deg i kontakt med hundemiljøet i nærheten av der du bor. Kontakt med andre likesinnede er gull verdt i treningen, og ikke minst - utrolig sosialt!

Vi legger stor vekt på å inneha bred kunnskap om fôring, håndtering, mosjon og sosial stimulering som grunnlag for utvikling av god fysisk og mental helse hos våre valper. Valpene vil preges inne sammen med oss. De vil håndteres daglig, og bli utsatt for dagligdagse inntrykk i form av lyder og nye miljø - men uten å bli påført unødvendig stress. De vil få oppleve menneskelig kontakt med ukjente barn, ungdom og voksne, kjøre bil, oppsøke bymiljø og skogen mm. Du vil få tilbakemelding på om det blir valp på deg, så snart vi ser at valpene er levedyktige.

Vi påberoper oss ansvaret for å fordele valpene til sine nye hjem, men selvfølgelig i samarbeid med den nye eierens ønsker og planer. Hvordan valpene håndterer livet og ter seg i perioden hos oss, samt valpetest og vilttest, er med på å avgjøre hvilken valp som plasseres i hvilket hjem. Avgjørelsen tas ved 7 ukers alder. Vi er ute etter å finne den beste kombinasjonen av hund og eier!

Valper fra oss:
* leveres først ved 8 ukers alder
* kommer med NKKs kjøpeavtale, som underskrives av begge parter.
* er registrert i NKK og leveres med registreringsbevis.
* selges med veterinærattest og helseattest av nyere dato.
* er vaksinert mot parvo, ID-merket med chip og behandlet for innvollsparasitter.
* har gjennomgått valpetest ved 7 ukers alder, samt blitt testet for viltinteresse.
* er blitt preget på vilt (fugl, kløv, hårvilt), samt blitt kjent med fløytesignaler.
* får med seg et teppe med lukt fra mor/søsken, samt fòr, litteratur og diverse annet utstyr.
* forventes å ha livslang kontakt med oss!

Vi vil avholde kenneltreff med treningstema som spor, jakt og lydighet for alle våre valpekjøpere. Dette er et flott forum for valpekjøpere til å utveksle erfaringer, samt komme i gang med/videreutvikle treningen. Det vil også gi oss som oppdrettere en gylden anledning til å holde kontakten med dere! Vi ønsker at valpene mellom 14-24 måneders alder gjennomgår en mentalbeskrivning (MH). Dette er ikke noe dere skal trene opp mot. Hensikten er at vi som oppdrettere får et innblikk i vårt avlsarbeide, og du som valpekjøper får nyttig informasjon om din hunds styrker og eventuelle svakheter. Vi vil sende ut en felles invitasjon til alle valpekjøpere av samme kull, og blir veldig takknemlige hvis dere velger å gjøre dette sammen med resten av kullet.

Vi forventer av deg som valpekjøper:
* at du tar godt vare på hunden din, og behandler den som et familiemedlem.
* at du gir hunden den fysiske og mentale utfordringen den har behov for gjennom hele livet.
* forsikrer hunden din, og sørger for at den til enhver tid holdes fullvaksinert etter gjeldende regler.
* at du holder kontakten med oss, og informerer oss om hundens utvikling og eventuelle problemer som måtte oppstå.
* at du røntger hunden for HD og AA ved 12-24 måneders alder (tisper skal ikke røntges i løpetidsperioden).
* du stiller ut hunden minst èn gang etter to års alder (om du ikke har erfaring fra tidligere, hjelper vi dere med dette så langt det går)

Om du oppnår championat med din hund innen jakt, lydighet, agility eller bruks, nordisk blodsporchampionat eller godkjent tjenestehund i politi, toll eller A-godkjent redningshund i NRH, vil du automatisk få rett til en gratis valp fra oss fra kommende kull.

Om du synes dette høres intereressant ut er du mer enn hjertlig velkommen til å ta kontakt med oss! Fortell litt om deg selv, hva det er som gjør at du ønsker en valp fra nettopp oss. Skriv også litt rundt dine tanker og planer om hva du kan tilby en valp. Vi ønsker helst å treffe alle våre valpekjøpere før eventuelt overtakelse av valp, og ønsker veldig gjerne at dere kommer på besøk!© Stene